Welkom bij onze club

Onze club is een serviceclub, een vriendenclub, die op een actieve wijze aandacht heeft voor en hulp biedt aan minderbedeelden in onze maatschappij. Het is een club met mensen die het aangenaam vinden om samen te vergaderen, samen iets te vieren, samen van mening te verschillen maar vooral  : van elkaar te leren. Ieder clublid draagt op zijn eigen manier bij tot wat Heideland is: een aangename Rotary club, een club van interessante, totaal verschillende mensen. Deze club is een kleine maar zeer actieve club met een groot hart. Ze is een klein ‘tandje’ van het Rotary rad, doch elke tand heeft hetzelfde kracht en effect, dezelfde kracht en houdt het Rotary wiel draaiend.